Ekonomska diplomatija

Osnovni zadatak ekonomske diplomatije je privlačenje stranih investicija i otvaranje novih tržišta za biznismene iz naše zemlje. Ambasada Bosne i Hercegovine u Bukureštu poziva sva pravna lica koja trebaju podršku i pomoć pri uspostavljanju poslovne saradnje da se slobodno obrate.

Turizam u BiH

Bosna i Hercegovina je zemlja u obliku srca koja leži u srcu jugoistočne Evrope. Ovdje se istočne i zapadne civilizacije susreću, ponekad sukobljavaju, ali češće pomažu i obogaćuju jedna drugu kroz dugu i fascinantnu historiju. Bosna i Hercegovina je dugačko

Studirajte u BiH

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta osnovana je Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH («Službeni glasnik BiH» broj 59/07) kao samostalna upravna organizacija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 33. sjednici održanoj 10.1.2008 godine, donijelo je Odluku o početku

Investiraj u BiH

Savjet ministara Bosne i Hercegovine je zadužilo Agenciju za unapređenje inostranih investicija da pruži podršku direktnim inostranim investicijama i da omogući priliv inostranih invetsicija u našoj zemlji. Agencija sarađuje sa institucijama vlasti i investitorima, te pomaže nadležnim vlastima da poboljšaju